Sınıflandırma
Orbital Element resmi açıklamaları Radyoaktif Yapay
Sıcaklık 0 K
 
 
Gruplar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bloklar
s p d f
Periyotlar
1 2 3 4 5 6 7 Lantanitler Actinitler
Periodic Table
The detailed information.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2